Presevni elektronski mikroskop

Presevni ali transmisijski elektronski mikroskop (TEM) omogoča vizualizacijo bioloških vzorcev pri povečavah in ločljivostih, ki daleč presegajo možnosti svetlobne mikroskopije. Ločljivost TEM za biološke objekte je v območju nanometrov, kar je približno 100-krat boljša ločljivost v primerjavi s svetlobnimi mikroskopi. To omogoča analizo celične ultrastrukture.

[ Več... ]