Stereomikroskop

Stereomikroskopi so nepogrešljiv del laboratorijske opreme biologov. Njihova vloga je drugačna od vloge drugih tipov mikroskopov. Zaradi delovne razdalje, ki je mnogo večja od tiste pri svetlobnem mikroskopu, omogočajo delo z materialom med samim opazovanjem. S pomočjo dveh optičnih poti, ki omogočata pogled na opazovani objekt z dveh strani, nastane 3D slika, kar še izboljša predstavo o opazovanem objektu. Stereomikroskopi omogočajo povečave do 100x.

[ Več... ]