Apotome

konfokalni mikroskop s strukturirano osvetlitvijo

ApoTome® je dodatek za svetlobni mikroskop, ki omogoča zajemanje optičnih rezin z navadno epifluorescenčno osvetlitvijo. Bistvo Apotoma je steklena ploščica z mrežico vzporednih črt, ki se projicira na preparat, programska oprema pa nato iz zajetih slik izračuna optično rezino. Tako navaden svetlobni mikroskop dobi konfokalne lastnosti. Opazujemo lahko do približno 200 mikrometrov debele preparate, pod pogojem, da vsebujejo snovi, ki fluorescirajo.

[ Več... ]