Vrstični elektronski mikroskop JSM-7500F

JSM-7500FJSM-7500F (JEOL, Japonska)

ločljivost:
1 nm pri 15 kV pospeševalne napetosti
1,4 nm pri 1 kV pospeševalne napetosti
povečava: 25x - 1.000.000x

Kontakt: Rok Kostanjšek

Cenik za delo na mikroskopu


Vrstični elektronski mikroskop JSM-7500F (JEOL, Japonska) s hladnim virom elektronov na poljsko emisijo (FE-SEM) je na Oddelku pričel delovati leta 2010.

Mikroskop je kot edini na področju biomedicine v Sloveniji prilagojen opazovanju občutljivih vzorcev z zelo visoko ločljivostjo pri majhnih energijah primarnega snopa elektronov. Z dvema detektorjema sekundarnih elektronov in detektorjem povratno sipanih elektronov je JSM 7500F primeren za opazovanje površin bioloških vzorcev in živil, kot tudi občutljivih anorganskih materialov (polimerov, filmov, olj, pen), ki jih visoke pospeševalne napetosti primarnega snopa elektronov v vrstičnih elektronskih mikroskopov namenjenih opazovanju in analizi odpornejših anorganskih materialov lahko poškodujejo.

Mikroskop je skupna investicija Oddelka za biologijo in sovlagateljev ter podprt s sredstvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Poleg solastnikov je dostop do mikroskopa omogočen tudi drugim uporabnikom.

Koledar rezervacij za delo na mikroskopu